Biesbosch ‘TwoTwoFive’

Amstelveen

Project details

Appartementen:276

Parkeerplaatsen:204

Architecten:OZ Architect - Forum Concept & Design

Locatie:Amstelveen

Status:Opgeleverd

Bekijk website

INTRODUCTIE

Van onaantrekkelijke kantoorlocatie naar aangename woonomgeving

In 2018 heeft Foruminvest een bestaand kantoorpand aangekocht aan Biesbosch 225 in Amstelveen. Het gedateerde kantoor was gelegen midden in een woonwijk en stond inmiddels half leeg. De tegenover gelegen woningen keken uit op een desolaat parkeerterrein, waar met name ‘s avonds overlast was door hangjongeren.


De ontwikkeling van ‘TwoTwoFive’ heeft deze onaantrekkelijke plek getransformeerd tot een aangenaam verblijfsgebied. Het is een parkachtige omgeving geworden met een actieve plint bestaande uit woningen, aantrekkelijke entrees en een transparante fietsenstalling. Het parkeren is bewust niet zichtbaar op maaiveld gesitueerd, maar in een ondergrondse parkeergarage. Alleen de (elektrische) deelauto’s die door de bewoners én de buurt gebruikt kunnen worden, staan op het verhoogde groene maaiveld.

Situatie in 2018

Doorsnede | Groene woonomgeving

UITSTRALING

Groen integraal onderdeel van
het ontwerp

Een groene uitstraling als ontwerpmotief is niet alleen bij het maaiveld zichtbaar, maar ook in het ontwerp van het gebouw zelf. Als onderdeel van de architectuur van het gebouw zijn grote plantenbakken meegenomen in het ontwerp van de balkons. In deze plantenbakken zijn, in afstemming met specialisten, verschillende plantensoorten geplaatst, die rekening houden met de positie van het balkon t.o.v. de zon. De verschillende planten versterken de biodiversiteit en geven de gevel haar groene karakter.

Het groen op de balkons is meer aanwezig op de lagere verdiepingen en heeft relatie met de beplanting op het maaiveld. Op de hogere verdiepingen wordt het groen gradueel minder.

OMGEVING

Aandacht voor de omgeving

Elk project is uniek. Bij alle projecten worden uitvoerig de gebouwde omgeving en stedenbouwkundige structuren bestudeerd. Het gebouw is altijd onderdeel van het stedelijk weefsel. TwoTwoFive bevindt zich op de kruising van twee wijken met verschillende stedenbouwkundige richtingen. Het gebouw zelf maakt onderdeel uit van een ensemble van gebouwen met een orthogonale structuur, gebaseerd hierop is de positie (richting) van het gebouw bepaald. Ook is er een diagonale hoogte relatie met het ibis hotel, dat schuin tegenover TwoTwoFive ligt. Beide gebouwen tezamen fungeren als entree van Amstelveen.

“Het gebouw is altijd onderdeel
van het stedelijk weefsel ”

‘Twee verschillende stedenbouwkundige richtingen’

‘Onderdeel van ensemble van gebouwen’

ARCHITECTUUR

Ritmiek van balkons

De wijk ‘Elsrijk’ wordt gekenmerkt door bebouwing in de vorm van schijven. Het nadeel van schijven is dat deze soms monotoon en massaal kunnen overkomen. Hoewel bij TwoTwoFive gerefereerd wordt aan een schijf ontstaat er door de ritmiek van balkons en de dakluifel een dynamisch beeld.

VOLHARDING

Resultaat door samenwerking

Foruminvest is de initiatiefnemer en risicodrager van het project. Toch worden de beste resultaten alleen verkregen door samenwerking met andere partijen. De gemeente Amstelveen heeft vanaf de allereerste ideeën volledige medewerking verleend en gezamenlijk zijn er bijvoorbeeld nieuwe uitgangspunten gehanteerd voor parkeernormen in combinatie met (elektrische) deelmobiliteit, die nu ook gehanteerd worden voor andere projecten. Ook op andere vakgebieden (juridisch, beleid en duurzaamheid bijvoorbeeld) was er een collegiale en deskundige samenwerking.


Het team van Heddes Bouw & Ontwikkeling samen met de adviseurs en onderaannemers heeft proactief meegedacht over een optimaal ontwerp en constructieproces. Het resultaat is een project binnen budget en conform planning. Vooral de drielaagse ondergrondse parkeergarage met onderwaterbeton en duikers was een technisch hoogstandje.

UITSTRALING

Extra woongenot en kwaliteit

TwoTwoFive is een voorbeeld van hoe wij kwaliteit nastreven. Elke woning heeft één of meerdere balkons, ook al is dit volgens de regelgeving (Bouwbesluit) niet noodzakelijk. Vanuit duurzaamheid en wooncomfort is een extra grote fietsenstalling gerealiseerd. Er zijn woningen opgeofferd ten gunste van een dubbelhoge ruime entree, zodat de bewoners al bij binnenkomst het gevoel van luxe en kwaliteit ervaren. Vanwege het streven naar een parkachtige omgeving op maaiveld zijn alle auto’s uit het zicht gehouden en is gekozen voor een drielaagse ondergrondse parkeergarage.

ONTWIKKELING

Focus op duurzaamheid

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van elk project. Het is zo standaard, dat we bijna vergeten dat dit soms niet als normaal wordt ervaren. Het begint met de locatie: TwoTwoFive is gesitueerd naast een OV-knooppunt welke Amstelveen direct verbindt met o.a. de Zuidas. Daarnaast is een essentiële keuze geweest om voor het gebouw een eigen WKO-installatie te realiseren.


Ook is er een waterretentie systeem in het groene dak van de parkeergarage geïntegreerd, ter voorkoming van hittestress. Enerzijds wordt regenwater geborgen voor de beplanting tijdens droge perioden, anderzijds fungeert het als waterbuffer bij hevige regenbuien.


Op het groene maaiveld staan (elektrische) deelauto’s en in de garage zijn elektrische oplaadpunten met reeds voorzieningen voor een toekomstige uitbreidingsmogelijkheid.


De woningen zijn voorzien van een warmte terugwinningssysteem (WTW), een separate douche WTW (die de warmte van douchewater hergebruikt), CO2 gestuurde ventilatie, extra zonwerende beglazing en isolatie van wanden en kozijnen welke aan de meest strenge eisen voldoen (Qv-10). De woningen kunnen in de toekomst eventueel vergroot worden door reeds aangebrachte sparingen in de dragende wanden te benutten.

HUUR

Middeldure huur

Je zou het niet zeggen, maar voor meer dan 80% bestaat TwoTwoFive uit middeldure huur. De woningen zijn direct te betrekken; er is een luxe keuken met inbouwapparatuur, alle vertrekken zijn voorzien van een PVC vloer, gesausd behang en overal hangen gordijnrails.


Daarnaast kent TwoTwoFive een scala aan services. Er is een huismeester aanwezig, postpakketten kunnen worden ontvangen door middel van een BringMebox (zodat de bewoner niet naar een afhaalpunt hoeft) en er is een community app waarin allerlei zaken geregeld kunnen worden, van storingsmeldingen tot de oppas voor een huisdier of het lenen van een boormachine. Ook staan er elektrische deelauto’s buiten klaar en kunnen via de app gereserveerd worden.