INNOVATIVE AND SUSTAINABLE SOLUTIONS SINCE 1985

We add value to environments

Een plek waar mensen van blijven houden, nu en in de toekomst. Ieder project en iedere locatie is uniek. Dat vraagt om creativiteit en samenwerking. Alle projecten worden aangestuurd door gedreven en deskundige teams. Teams die actief communiceren met gemeenten, stakeholders, gebruikers, ontwerpers, aannemers en andere deskundigen. In deze context wordt de basis gelegd voor een goed project.

letter

BUSINESS LINES

Development

Foruminvest ontwikkelt haar projecten voor eigen rekening en risico in nauwe samenwerking met gebruikers en partners. Wij zijn een stakeholder georiënteerde organisatie en denken graag creatief en pro-actief mee. Onze projecten zijn innovatief, duurzaam en voegen kwaliteit toe aan de omgeving. Wij realiseren zowel complexe binnenstedelijke gebieden met een veelheid aan functies als single-tenant maatwerk gebouwen.

Investment

Als lange termijn investeerder houden wij een deel van onze projecten in portefeuille. Ook investeren wij in objecten van derden. De nadruk ligt op woongebouwen met toekomstwaarde. Door onze voortdurende betrokkenheid versterken en bewaken wij de positieve impact van deze projecten en investeren wij in lange termijn relaties met gemeenten, huurders en andere gebruikers.

Asset management

Onze asset management activiteiten zijn ondergebracht in FREM (Forum Real Estate Management). FREM verzorgt het asset management voor door Foruminvest ontwikkelde projecten maar ook voor derden, met nadruk op omvangrijke winkelprojecten (beheerd vermogen totaal ruim € 1 miljard). Al meer dan drie decennia zijn wij thuis in het altijd veranderende retail landschap en begrijpen wij als geen ander waar de knelpunten en de potenties zitten. Wij hebben voor onze opdrachtgevers de taak en de verantwoordelijkheid om duurzaam maximale waarde toe te voegen over de hele levenscyclus van een project door proactief management en intensieve contacten met huurders en andere stakeholders. Door dynamische aanpassingen blijven de projecten relevant en blijven bezoekersaantallen en de omzetten van de huurders hoog. Zo voegen wij waarde toe voor gebruikers en investeerders.

CONCEPT & DESIGN

In-house architects and concept developers

”The shaping of the question is part of the answer’’

Onze conceptontwikkelaars van Forum Concept & Design (FCD) staan aan de basis van ieder project. In de conceptfase staan alle uitgangspunten nog ter discussie en worden de grote lijnen uitgezet voor de verdere planontwikkeling. Onze inhouse architecten weten dit uitstekend te verbeelden tot een eerste plan. Daarna blijven zij het hele ontwikkeltraject betrokken als ‘liaison’ en esthetisch begeleider van de externe (internationale) architecten en designers. FCD volgt de uitvoering van het project nauwgezet en treedt op als bewaker van de kernwaarden van het project.

Ons team