Foruminvest is zich bewust van de gevolgen van klimaatverandering en neemt hierin als projectontwikkelaar haar verantwoordelijkheid. Vanaf het prille begin van het ontwikkelproces wordt reeds rekening gehouden met onze duurzaamheidsambities. Foruminvest onderscheidt vijf pijlers:

  • Energie: Foruminvest streeft ernaar energie neutrale gebouwen te realiseren.
  • Duurzaam bouwen: duurzame materialen worden toegepast en de materiaalkringloop wordt zo klein en gesloten mogelijk gehouden.
  • Flexibiliteit: toekomstbestendig bouwen, constructief rekening houden met mogelijke functiewijzingen van gebouwen door maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Groensystemen: Foruminvest is kritisch op het verharden van de omgeving i.v.m. hittestress en verminderde infiltratie. Daarom wordt zoveel mogelijk groen toegevoegd aan een gebied.
  • Vitale stad: om CO2 uitstoot terug te dringen is het belangrijk om het gebruik van fietsen en elektrische (deel)auto’s de stimuleren. Het project in Amstelveen is bijvoorbeeld in dit kader aangemeld voor City deal ‘elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling’. Zie ook bijgaande video.