Projectomschrijving

De aantrekkelijkheid van de regio waar Valkenswaard deel van uitmaakt is de “landelijke” omgeving. De gastvrije atmosfeer is uitnodigend voor bezoekers uit een groot verzorgingsgebied dat zich uitstrekt van Eindhoven tot de Belgische grens. Valkenswaard heeft ook een levendige toeristenhandel die zorgt voor 12% van de omzet in het centrum van de stad.

Mede vanwege de grote ervaring bij andere ontwikkelingen van Foruminvest heeft de gemeente Valkenswaard voor het behoud- en terugwinnen van koopkracht gekozen voor Foruminvest. Het doel van de ontwikkeling was om het huidige winkelgebied te versterken door aantrekkelijke en hoogwaardige commerciële gebieden te ontwikkelen zowel aan de west- als aan de oostzijde van de bestaande hoofdweg. De tweede belangrijke doelstelling van dit project was de uitbreiding van recreatieve voorzieningen. De nadruk ligt dan ook op mode en restaurants/horeca. Naast de reeds bestaande Nederlandse ketenbedrijven zorgen kleine detailhandelaren voor kwaliteit en andere lokale belangen.

De ontwikkeling vond plaats in nauwe samenwerking met de gemeente Valkenswaard. In deze samenwerking was Foruminvest voornamelijk verantwoordelijk voor het verwerven van het grondgebied, het ontwikkelen van de gebouwen en het vinden van de juiste huurders.

De nauwe samenwerking tussen de gemeente en Foruminvest heeft een openbare ruimte gecreëerd, die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van een succesvol stadscentrum.